MEDLEMSFORDELE

Vi tilbyder vores medlemmer en række medlemsydelser, der alle bidrager til en effektiv og professionel udførelse af medlemmernes arbejdsopgaver.

I nedenstående oversigt kan du se samtlige DEF-medlemsydelser. Klik på kategorinavnene for at sortere listen.

DEF Bæredygtighedsnetværk

Public Affairs

DEF's bestyrelse og sekretariat taler medlemmernes sag i en løbende kontakt til centrale aktører i erhvervsfremmesystemet.

DEF Regionsmøder

DEF har etableret fem regionale netværk - hver med sin egen formand og mødekalender. I dette forum behandles temaer af særlig interesse for regionens DEF medlemmer.

DEF Update

Det interne nyhedsbrev DEF Update sikrer vores medlemmer en opdateret viden om aktører og initiativer i erhvervsfremmesystemet.

Sociale Medier

Dansk Erhvervsfremme prioriterer en løbende og aktuel formidling af nyheder fra det lokale erhvervsfremmesystem til sine medlemmer og relevante stakeholders gennem sociale medier.

ERHVERVSFREMMEDØGNET 2024

Årsmødet er rammen om kollegial erfaringsudveksling og kompetenceudvikling af den lokale erhvervsfremme, samt mødestedet for foreningens højeste politiske organ - generalforsamlingen.

DEF Studietur

Studieturen tilbyder eksportinteresserede DEF medlemmer en række førstehåndsindtryk fra relevante eksportmarkeder.

DEFteruddannelse

Et tilbud om efteruddannelse til chefer og konsulenter. Fokus er på direkte anvendelige værktøjer og på introduktion af nøgleaktører.

Ledersparring

Ledernetværket er et praksisrettet refleksionsmiljø, hvor forskellige udfordringer, visioner og idéer spejles og undersøges fra flere positioner og perspektiver af netværkets medlemmer.

Skræddersyet analyse

Få en analyse skræddersyet efter dine behov og få lige præcis den viden, du søger. Det kunne fx være en effektanalyse, behovsanalyse eller en iværksætteranalyse.

Kommunal Servicekultur Analyse 360⁰

Afdæk servicekulturen i din kommune - og få en prioriteret liste over mulige forbedringsområder.

Erhvervsklimaanalyse

Med DEF’s Erhvervsklimaanalyse får din organisation indsigt i det lokale erhvervsklima - og et overblik over lokale vækstbarrierer.

Kundeprofil Analyse

Få en bred analyse af virksomhedernes tilfredshed med erhvervsrådets serviceydelser og den aktuelle medlemsloyalitet.

Konjunkturanalyse

Konjunkturanalysen giver et detaljeret aktuelt overblik over det lokale erhvervslivs økonomiske tilstand.

Kendskabs- og imageanalyse

Hvor mange virksomheder kender din organisation og ydelser, hvor interesseret er de i jeres leverancer, og hvor stort er medlemspotentialet i din kommune?

Tilfredshedsanalyse

Tilfredshedsanalysen måler dine medlemmers udbytte, tilfredshed og loyalitet samt effekten af jeres indsats.

Gennemførte analyser

Her finder du en række analyser, DEF har produceret for at opnå dybere indsigt i DEF's medlemskreds og erhvervsfremmesystemet.

Rådgiveransvarsforsikring

Inkluderet i DEF medlemskabet er en gratis rådgiveransvarsforsikring, som giver vores medlemmer en omfattende dækning.

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring

DEF har i samarbejde med Willis sammensat en fordelagtig direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring.

Sundhedsforsikring

DEF tilbyder i samarbejde med Dansk Firmapension og Skandia en sundhedsforsikring til vores medlemmer. Med en sundshedsforsikring kan medarbejdere springe ventelisterne over.

Hotelovernatninger

DEF har en rammeaftale med First Hotels - en af Nordens førende hotelkæder med 47 hoteller centralt beliggende ved destinationer i Sverige, Norge og Danmark.

Pensionsordning

Dansk Firmapension tilbyder DEF medlemmerne en fordelagtig rammeaftale om forsikringer og pension.

Messestande

Messecenter Herning tilbyder, i tæt samarbejde med DEF, skræddersyede special stande til attraktive priser – som gør det nemt og overskueligt for virksomheder at deltage på HI-messen.
X