MEDLEMMER

DEF’s medlemmer er organisationer, der beskæftiger sig med erhvervsservice og erhvervsfremme. Et kriterie for medlemsoptagelse er, at det pågældende medlem arbejder til fordel for erhvervsudviklingen i Danmark overordnet og dermed har et almennyttigt sigte. DEF’s medlemmer er, helt uden sidestykke, de største og væsentligste spillere, når det drejer sig om udmøntningen af kommunernes erhvervsstrategier. Denne udmøntning er vigtig for dansk erhvervslivs vækst og konkurrenceevne og en opgave, som DEF til stadighed arbejder på at styrke og effektivisere.

KORT OM DANSK ERHVERVSFREMMES MEDLEMMER
FORDELER SIG GEOGRAFISK BREDT I HELE LANDET

DEF’s 65 medlemmer er repræsenteret i alle fem regioner og har base i både større bycentre og produktionsstærke landdistrikter.

ER I TÆT KONTAKT MED DET LOKALE ERHVERVSLIV
virksomheder

Over 18.000 unikke danske virksomheder modtager hvert år erhvervsserviceleverancer fra private eller kommunale DEF-medlemmer.

LEVERER EN MASSIV INDSATS TIL VIRKSOMHEDERNE

Samlet leverer DEF-medlemmerne over 800.000 timers erhvervsfremme årligt.

HAR INDGÅENDE VIDEN OM VIRKSOMHEDERS UDFORDRINGER
kompetencer
TILBYDER KOMPETENCEUDVIKLENDE ARRANGEMENTER

DEF-medlemmerne leverer årligt over 1.200 virksomhedsrettede arrangementer.

LEVERER VÆRDIFULD 1-1 VEJLEDNING AF VIRKSOMHEDER
individuel-sparring

Via mere end 12.000 individuelle vejledninger pr. år skærper DEF-medlemmerne virksomheders forretningsplaner og innovationshøjde.

FACILITERER RESSOURCESTÆRKE NETVÆRK MELLEM VIRKSOMHEDER
netværk

DEF-medlemmerne gennemfører årligt over 900 netværksmøder, hvor virksomheder kan tilgå ny viden og udveksle vigtige erfaringer.

HAR OMFATTENDE ANSVARSOMRÅDER
diagram

DEF-medlemmerne påtager sig et stort ansvar for den lokale erhvervsudvikling. 48 % faciliterer et kontorhotel/inkubatormiljø, 21 % betjener detailhandlen via drift af f.eks. en handelsstandsforening, mens 44 % varetager opgaver på turismeområdet ved drift af turistbureau eller lignende.

HAR STÆRK HISTORISK FORANKRING I LOKALOMRÅDET
lang-tid

Med alderspræsidenter på over 70 år er den gennemsnitlige organisationsalder blandt DEF-medlemmerne 17 år.

HAR FORSKELLIGT ORGANISATORISK SET-UP
pie-chart

DEF-medlemmerne er for 72 % vedkommende privat organiserede (foreninger mv.), 21 % er kommunale forvaltninger, mens 7 % er subregionale aktører.

FINANSIERES AF DET LOKALE ERHVERVSLIV
kontingent-betaling

Over 15.400 virksomheder “stemmer” hvert år med tegnebogen for en aktiv lokal erhvervsfremmeindsats i form af kontingentindbetalinger til DEF’s private medlemmer.

ER RESSOURCESTÆRKE AKTØRER I ERHVERVSFREMMESYSTEMET
samlet-budget

DEF-medlemmerne har over 350.000.000 kr. til rådighed i arbejdet på at styrke de erhvervsmæssige rammevilkår og sikre en stærk erhvervsudvikling overalt i landet.

PRIORITERER FEEDBACK PÅ DERES LEVERANCER

DEF-medlemmerne har stor opmærksomhed omkring virksomhedernes udbytte af deres leverede erhvervsservice. DEF har således gennemført over 160 analyser af sine medlemmers performance som sparringspartnere for det lokale erhvervsliv.

X