Strategisk ledelsesnetværk

Baggrund

Som leder i en lokal erhvervsfremmeorganisation er man udfordret på mange niveauer. Organisationens position som central aktør i lokale erhvervsfremmeinitiativer skal udbygges, en række resultatmål skal nås, og brugerne skal fastholdes i en høj grad af engagement og loyalitet overfor organisationen. Arbejdet bliver ikke lettere af, at det foregår i spændingsfeltet mellem virksomhedsbehov og kommunalpolitiske målsætninger – og at det har store konsekvenser for de lokale erhvervsmæssige rammevilkår.

I denne situation er et solidt netværk til kollegaer med lignende udfordringer et stort aktiv. Et vigtigt redskab i lederens arbejde er adgangen til sparring med andre ledere i den lokale erhvervsfremme – allerhelst en mangfoldig sparring på tværs af forskelle i organisering, ressourceforbrug, interaktion med erhvervslivet mv. Dette sikrer den bedste performance og en klar sammenhæng mellem erhvervspolitiske beslutninger og praktisk implementering.

I regi af Dansk Erhvervsfremme etableres derfor nu et strategisk ledelsesnetværk for lokal erhvervsfremme.

DEF’s strategiske ledelsesnetværk tilbyder netop denne adgang til ny viden og udveksling af indsamlede erfaringer. Netværket leverer gensidig kollegial sparring, perspektiverende input, og en styrkelse af det professionelle netværk til centrale aktører på erhvervsfremmeområdet.

Emner

Netværket vil beskæftige sig med følgende emner – med fokus på direkte anvendelighed og overførbarhed:

 • Interaktion med bestyrelse/advisory board (fx samarbejdsformer, styrker/udfordringer)
 • Relationer til aktører i erhvervsfremmesystemet (fx henvisningspraksis, konkrete erfaringer)
 • Finansieringskilder (fx indtægtsdækket virksomhed, eksisterende projektmuligheder/ nye samarbejder)
 • Relationer til virksomheder (fx medlemshvervning, value-for-money dilemmaet, aktivering af lokale ressourcer)
 • Medarbejdere (hvervning, kompetenceudvikling)
 • Relationer til kommunen (fx ressourcefordeling, resultatkontrakter)

Vi ser således på, hvordan vi lykkes med: lokalt samarbejde, udviklingen af vores organisation, og udviklingen af lokalsamfundet.

OM FORMATET

Netværket henvender sig til direktørerne i DEF-medlemsorganisationer. Sammen indgår deltagerne i et eksklusivt forum for direktører til inspiration, læring og diskussion i et udfordrende og kompetencegivende med- og modspil med kollegaer fra hele landet. Netværket er tænkt som et praksisrettet refleksionsmiljø, hvor forskellige udfordringer, visioner og idéer spejles og undersøges fra flere positioner og perspektiver af netværkets medlemmer. De behandlede emner vil være afstemt efter aktuelle behov, og der lægges op til uformel networking i en lukket kreds, hvor emner kan behandles i fuld fortrolighed

Netværksmøderne er en unik platform for udveksling af tanker og erfaringer med kollegaer fra hele landet. De behandlede emner tilføres relevante eksterne input og vil derfor kunne styrke deltagerne i deres daglige arbejde – uanset jobanciennitet.

Det indholdsmæssige fokus vil være på den overordnede strategi for organisationen i erhvervsfremmesystemet. Der er således tale om et specifikt ledelsesmæssigt perspektiv – og ikke et generisk tilbud omkring ledelsesdisciplinen generelt.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

 • Deltagelse i netværket forudsætter et medlemskab af Dansk Erhvervsfremme
 • Henvender sig til direktørerne i DEF-medlemsorganisationer
 • Betjenes af DEF’s sekretariat i forhold til f.eks. indkaldelser og referat, booking af eksterne indlægsholdere mv.
 • Bygger på princippet om kollegial videndeling i en fortrolig atmosfære
 • Der afholdes 4 netværksmøder i 2024
 • Deltagelse koster 6.985 kr. + moms pr. år. Udgiften dækker: forplejning, lokaleleje, eksterne indlægsholdere, sekretariatsbetjening, materialer, mv.

TILMELDING TIL NETVÆRKET


X