KONTINGENTSATSER

Kontingentet til DEF går primært til drift af vores sekretariat, medlemmernes rådgiveransvarsforsikring og dels til aktiviteter. Kontingentet er bestemt af, hvor mange indbyggere medlemsorganisationen betjener – altså hvor mange indbyggere der er i den eller de kommuner, som medlemmet dækker.

Kontingentets opbyggelse (alle priser ex moms):

  • Grundbeløb på 2.500 kr.
  • Indbyggervariabel på 0,270 kr. dog med et max loft på 30.000 kr.

Kommunesamarbejder fra før 1.11.2010 skal betale 1.500 kr. ekstra i kontingent. Fremtidige kommunesamarbejder skal betale det, som kommunerne ellers hver især ville have betalt.

Kontingentet for udviklingsparker og subregionale aktører forhandles individuelt med sekretariatet (dog minimum 7.500 kr.).

Kontingent
Indhold Beløb
Grundbeløb2.500 kr.
Indbygger variabel0,270 kr.
Max kontingent30.000 kr (ex. grundbeløb og kommunesamarbejdstillæg)
Stemmefordeling ved DEF Generalforsamlinger
KontingentbetalingStemmer
0 – 7.500 kr.1 stemme
7.501 – 15.000 kr.2 stemmer
15.001 – 30.000 kr.3 stemmer
30.001 – 45.000 kr.4 stemmer
X