Bæredygtighedsnetværk

Baggrund:
Som vejleder i den lokale erhvervsfremme, med ansvar for området bæredygtighed, opererer man i et vanskeligt krydsfelt mellem lovgivning og forordninger, komplekse værktøjer, virksomheders ambitioner, og egne begrænsede ressourcer i organisationen. Man skal forholde sig til et teknisk vanskeligt område og samtidigt møde virksomheden ”i øjenhøjde” – på dens præmisser. Virksomhedsledelsen kan f.eks. være frustreret over kompleksiteten i omstillingsprocesserne, være gået i ”flyverskjul” (”bæredygtighedsdagsordenen går nok væk igen”), eller være utålmodigt nysgerrig og motiveret til at komme hurtigere i gang. Dette gør det svært at tilpasse en one-size-fits-all tilgang til vejledning i bæredygtighed.
Feltet kompliceres også af, at implementering af bæredygtige praksisser er (tids!-) ressourcekrævende, især for små og mellemstore virksomheder. Desuden står nogle virksomheder ligeledes over for intern medarbejder-modstand mod at ændre eksisterende praksisser og kulturer.

En stor hjælp i denne situation er adgangen til kollegial sparring med andre bæredygtighedsvejledere – og muligheden for at trække på eksterne specialistressourcer til en relativt begrænset omkostning. Dette vil DEF nu levere med sit nye Bæredygtighedsnetværk.

Netværket vil i 2024 fokusere på, hvordan LES bedst kan understøtte virksomhedernes kompetenceudvikling, dokumentation og forretningsudvikling under bæredygtighedsdagsordenen.

Indholdet:
Netværkets fokusområder vil være følgende:

 • Casestudies og best-practice: Deling af konkrete cases inden for bæredygtighedskonsultation til konkret gensidig læring mellem medlemmerne. Vi ser bl.a. på virksomheders udfordringer med at adressere bæredygtighedsdagsordenen (”virksomhedspersonaer”, hvem sidder vi over for?).
  Vi undersøger virksomheders problemer med compliance i forhold til forordninger – både de direkte lovkrav for større virksomheder og de indirekte – men lige så vigtige – kundekrav, der møder de mindre underleverandører.
  Derudover sætter vi fokus på konkrete værktøjer, fx udfyldte klimakompasberegninger i Scope3, osv.
 • Faglig udvikling: Workshops og træningsmuligheder om de seneste trends, værktøjer og metoder inden for bæredygtighedsvejledning. Her deler gæstetalere (eksperter og praktikere) deres viden og erfaring inden for området. Dette kan også omfatte præsentationer af relevante aktuelle projekter (fx Afkobling 2030, mv.)
 • Branchefokus: Hvordan vejleder vi omkring de særlige udfordringer, der møder fx byggeri/anlægs-virksomheder eller detailbranchen (LCA-beregninger, myndighedshåndtering, etc.).
 • Opgave-tilrettelæggelse: Hvordan tilrettelægges bæredygtighedsarbejdet lokal? Hvad gør man – hvad gør man ikke? Hvordan arbejder man optimalt indenfor begrænsede ressourcer, og i samarbejde med de øvrige ressourcer erhvervsfremmesystemet stiller til rådighed (Erhvervshusenes tilbud, mv.).
 • Opkvalificerings-taktikker: Hvordan oparbejder man en viden, der gør én til en kvalificeret samtalepartner – og henvisende aktør – uden at skulle være dybdeborende ekspert på alle områder i et meget omfattende og teknisk fagområde?

OM FORMATET
Netværket henvender sig til konsulenter og ledere med ansvar for bæredygtighedsvejledning i DEF’s medlemsorganisationer. Sammen indgår deltagerne i et forum til inspiration, læring og diskussion i et udfordrende og kompetencegivende med- og modspil med kollegaer fra hele landet.

De behandlede emner vil være afstemt efter aktuelle behov, og der lægges op til uformel networking i en lukket kreds, hvor emner kan behandles i fuld fortrolighed

Netværksmøderne er en unik platform for udveksling af tanker og erfaringer. Vi indleder med 1-2 fysiske møder og går derefter primært online. De behandlede emner tilføres relevante eksterne input, og vil derfor kunne styrke deltagerne i deres daglige arbejde – uanset jobanciennitet.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

 • Deltagelse i netværket forudsætter et medlemskab af Dansk Erhvervsfremme
 • Henvender sig til vejledere med fokus på bæredygtighed hos DEF-medlemmer
 • Betjenes af DEF’s sekretariat i forhold til f.eks. indkaldelser og referat, booking af eksterne indlægsholdere mv.
 • Bygger på princippet om kollegial videndeling i en fortrolig atmosfære
 • Netværket afholder 4 møder i 2024.
 • Deltagelse koster årligt 6.985 kr. + moms pr. organisation. Udgiften dækker: forplejning, lokaleleje, eksterne indlægsholdere, sekretariatsbetjening, materialer, mv.

TILMELDING TIL NETVÆRKET


X