TILFREDSHEDSANALYSE

Ønsker du at måle medlemmernes og brugernes udbytte ved din organisations leverancer, få overblik over deres tilfredshed og loyalitet samt skabe et billede af effekten af jeres indsats?

DEF’s tilfredshedsanalyse giver dig svar på, om medlemmerne og brugerne kan identificere en effekt eller et udbytte ved medlemskabet, om de er tilfredse med organisationen, og hvor loyale de er (anbefalelsesgrad).Derudover belyser analysen jeres image, kvaliteten af jeres konkrete ydelser og service samt medlemmernes tilknytning til organisationen.

Analyseresultaterne er operationelle og giver tydelige anvisninger af problemområder og styrkepositioner. Desuden får du anbefalinger af specifikke tilgange til optimering af organisationens performance.

Målet er at sikre din organisation en højere brugertilfredshed, et stigende medlemstal og en øget efterspørgsel efter jeres ydelser.

“Analysen har givet os en vigtig indsigt i, hvad der skaber tilfredse og loyale medlemmer. Vi har aktivt brugt resultaterne til at planlægge indsatser over for vores medlemmer samt til at udvælge fokusområder for at sikre organisationens langsigtede succes.”

Kenny JensbyErhvervsdirektør, Holbæk Erhvervsforum (2015)
 • Kend dine medlemmers og brugeres tilfredshed

  Du får en dyb indsigt i de specifikke indsatsområder, der skaber effekt og udbytte for dine medlemmer og brugere, som gør dem tilfredse – og i sidste ende loyale – over for din organisation.

 • Dokumenter din organisations resultater

  Med tilfredshedsanalysen har du et validt evalueringsredskab, der på de mest centrale områder dokumenterer din organisations resultater og effekter over for bestyrelsen, kommunen eller andre centrale aktører.

 • Få et stærkt ledelsesværktøj

  Med analysens resultater i hånden, har du et operationelt ledelsesværktøj, der skaber overblik over medlemmernes og brugernes relation til din organisation. Du får detaljeret viden om deres behov og muligheder for at sikre et tættere samarbejde med dem.

TILKØB


Ekstra spørgsmål: Vil du stille flere spørgsmål?

Undersøgelsen består af en række standardiserede spørgsmål, men har du andre spørgsmål, som du gerne vil have svar på, så har du friheden til at tilkøbe ekstra spørgsmål, og dermed skræddersy analysen efter dine behov.


PRIS

6-10 ekstra spørgsmål
Normalpris: 12.999 kr.

1-5 ekstra spørgsmål
Normalpris: 6.999 kr.

DEF-medlemmer får 50% rabat.

Priserne er uden moms


Telefoninterview: Vil du have flere svar? Ring til respondenterne!

Vi sender spørgeskemaet ud via e-mail. Men ønsker du svarene indhentet via telefon – med de fordele det giver – så har du muligheden for at tilkøbe dig enten telefoninterview eller telefoniske invitationer hos DEF.


Executive Summary: Skal du bruge hurtig formidling til centrale stakeholders?

Skal du afrapportere til centrale stakeholders som f.eks. den kommunale ledelse, en bestyrelse eller en generalforsamling? Du har muligheden for et Executive Summary, som giver din omverden et hurtigt og fyldestgørende overblik over din undersøgelses resultater.


PRIS
Normalpris: 4.999 kr.

DEF-medlemmer får 50% rabat.

Priserne er uden moms


Præsentation: Ønsker du analysen præsenteret af DEF?

Har du brug for at få resultaterne præsenteret til forskellige vigtige grupper i din organisation, så stiller vi gerne vores uvildige konsulent til rådighed for endnu en gennemgang. DEF’s konsulent besvarer alle de tekniske spørgsmål og perspektiverer resultaterne.


PRIS
Normalpris: 6.999 kr.

DEF-medlemmer får 50% rabat.

Priserne er uden moms

Udover den faste pris vil der blive lagt eventuelle kørselsomkostninger og broafgifter oveni prisen.


Påvirkningseffekt Analyse: Vil du vide, hvad der påvirker tilfredsheden?

Vil du vide, hvilke indsatsområder der påvirker dine kunders / medlemmers tilfredshed eller loyalitet? Så kan du tilkøbe DEF’s Påvirkningseffekt Analyse. Vi bruger avanceret statistisk analyse (Partial Least Squares Regression) til at finde en model for dine kunders / medlemmers tilfredshed eller loyalitet.


PRIS
Normalpris: 13.999 kr.

DEF-medlemmer får 50% rabat.

Priserne er uden moms


Kundeprofil Analyse: Vil du kende dine kunder / medlemmer?

Kundeprofil Analysen kortlægger dine kunders / medlemmers karakteristika på en lang række centrale områder, fx: Kundekategori, branche, antal ansatte, nye virksomheder osv. Analysen skaber en grundlæggende forståelse for, hvem dine kunder / medlemmer er.


PRIS
Normalpris: 7.999 kr.

DEF-medlemmer får 50% rabat.

Priserne er uden moms


PRIS

 • Normalpris:
  fra 21.900 kr.
  Prisen er uden moms.

Som medlem af DEF
får du rabat på analyserne.

ET UDSNIT AF VORES ANALYSEKUNDER

 

X