TILFREDSHEDSANALYSE

Ønsker du at måle medlemmernes og brugernes udbytte ved din organisations leverancer, få overblik over deres tilfredshed og loyalitet samt skabe et billede af effekten af jeres indsats?

DEF’s tilfredshedsanalyse giver dig svar på, om medlemmerne og brugerne kan identificere en effekt eller et udbytte ved medlemskabet, om de er tilfredse med organisationen, og hvor loyale de er (anbefalelsesgrad).Derudover belyser analysen jeres image, kvaliteten af jeres konkrete ydelser og service samt medlemmernes tilknytning til organisationen.

Analyseresultaterne er operationelle og giver tydelige anvisninger af problemområder og styrkepositioner. Desuden får du anbefalinger af specifikke tilgange til optimering af organisationens performance.

Målet er at sikre din organisation en højere brugertilfredshed, et stigende medlemstal og en øget efterspørgsel efter jeres ydelser.

“Analysen har givet os en vigtig indsigt i, hvad der skaber tilfredse og loyale medlemmer. Vi har aktivt brugt resultaterne til at planlægge indsatser over for vores medlemmer samt til at udvælge fokusområder for at sikre organisationens langsigtede succes.”

Kenny JensbyErhvervsdirektør, Holbæk Erhvervsforum (2015)
 • Kend dine medlemmers og brugeres tilfredshed

  Du får en dyb indsigt i de specifikke indsatsområder, der skaber effekt og udbytte for dine medlemmer og brugere, som gør dem tilfredse – og i sidste ende loyale – over for din organisation.

 • Dokumenter din organisations resultater

  Med tilfredshedsanalysen har du et validt evalueringsredskab, der på de mest centrale områder dokumenterer din organisations resultater og effekter over for bestyrelsen, kommunen eller andre centrale aktører.

 • Få et stærkt ledelsesværktøj

  Med analysens resultater i hånden, har du et operationelt ledelsesværktøj, der skaber overblik over medlemmernes og brugernes relation til din organisation. Du får detaljeret viden om deres behov og muligheder for at sikre et tættere samarbejde med dem.

TILKØB

PRIS

 • Normalpris:
  fra 21.900 kr.
  Prisen er uden moms.

Som medlem af DEF
får du rabat på analyserne.

ET UDSNIT AF VORES ANALYSEKUNDER