GENNEMFØRTE ANALYSER

Eksterne analyseprojekter

[icon icon=”cogs” color=”#dd3333″] Siden er under opbygning og vil løbende blive opdateret

DEF laver omkring 30 analyseprojekter årligt for erhvervsråd, kommuner og andre erhvervsfremmeaktører.

Her er nogle eksempler på de projekter vi har lavet igennem tiden:

Nordfyns Kommune:
Kommunen fik lavet en Kommunal Servicekultur Analyse, som måler virksomhedernes tilfredshed med den kommunale service og anviser indsatsområder for at forbedre servicen i fremtiden.
Læs Nordfyns Kommunes analyse her

Interne analyseprojekter

DEF udarbejder løbende en række interne analyser om vores medlemmer og det lokale erhvervsfremmesystem.

Som medlem af DEF har du mulighed for at se nærmere på analyserne.
Send os en mail til info@danskerhvervsfremme.dk

DEF medlemsanalyser:
I vores medlemsanalyser undersøger vi bl.a. trends i medlemskredsen i forhold fx henvisning til private rådgivere, de private medlemmers resultatkontrakter med kommunerne, medlemmernes aktivitet, finansiering af de private erhvervsråd og meget mere.

Kontingent Analyse:
Analyse af de private medlemsforeningers kontingentstruktur og prisætning.

Lønstatistik:
Vi har foretaget undersøgelser af DEF-medlemskredsens lønvilkår for medarbejdergrupperne: Direktør / Chef, Team- / mellemleder, Erhvervskonsulenter, Kommunikationsmedarbejdere og Administrativt personale.

Medlemsrate Analyse:
Analyse af de private medlemsforeningers andel virksomhedsmedlemmer blandt erhvervslivet i deres kommune.

Få indblik i blandt andet:

  • DEF Medlemsundersøgelse
  • Kontingentundersøgelse
  • Lønstatistik
  • Undersøgelse af medlemsrate

ET UDSNIT AF VORES KUNDER

 
X