Bestyrelsesformandsnetværket

Baggrund

Udfordringerne er mange for bestyrelsesformænd i lokale erhvervsfremmeorganisationer med strategisk ansvar for at optimere rammevilkårene for det lokale erhvervsliv.

Der stilles store krav til bestyrelsesformandens evne til at balancere relationerne til både erhvervsliv og kommune – i kontekst af et samlet offentligt finansieret erhvervsfremmesystem.

Et vigtigt redskab i bestyrelsesformandens arbejde er adgangen til sparring med andre formænd for bestyrelser i lokale erhvervsfremmeorganisationer – allerhelst en mangfoldig sparring på tværs af forskelle i organisering, ressourceforbrug, interaktion med erhvervslivet mv.

I regi af Dansk Erhvervsfremme har en række bestyrelsesformænd for lokale erhvervsfremme-organisationer nu etableret et Bestyrelsesformandsnetværk. Sammen indgår deltagerne i et eksklusivt forum til inspiration, læring og diskussion i et udfordrende og kompetencegivende med- og modspil med kollegaer fra hele landet.

Formålet med netværket er bl.a. at styrke lokal erhvervsfremme som disciplin – dvs. placere den lokale erhvervsfremme mere centralt i erhvervsfremmesystemet. Det gør vi, fordi vi kender dets fordele og ved, at de lokale erhvervskonsulenters særlige arbejdsform kan styrke de offentligt finansierede tilbud til virksomhederne. Den lokale erhvervsfremme tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov – ikke i vejledningsinstrumenter eller måltal.

Mødeindholdet

Netværksmødernes indhold defineres efter input fra netværksmedlemmerne. Der lægges op til kollegial videndeling i en fortrolig atmosfære. Møderne kan indeholde såvel større emner, som er relevante for alle medlemmer, samt en række temaspor, som fokuserer på specifikke problemstillinger.

Diskussionsemnerne kunne fx være:

  • Styrkelse af samarbejdet med aktører som: brancheorganisationer, ministerier og styrelser.
  • Pressehåndtering og public affairs strategier
  • Synergier i lokale samarbejder omkring evaluering og analyse
  • Udvikling af samarbejdet mellem lokale erhvervsfremmeaktører på erhvervsområdet. Udnyttelse af synergier og gensidige ekspertiser (fælles arrangementer, konferencer, mv.)
  • Fælles projektansøgninger på erhvervsområdet mhp. ekstern finansiering af aktiviteter
  • Drøftelse af kommunale erhvervsmæssige rammevilkår og branding – muligheder og begrænsninger

Mødedeltagerne

Netværket henvender sig til bestyrelsesformænd med strategisk ansvar for udviklingen af lokale erhvervsfremmeorganisationer og interaktion mellem det lokale erhvervsliv og kommunen. Der kan være gode synergier i, at også direktøren fra DEF-medlemsorganisationerne deltager på møderne. Direktøren deltager i så fald gratis.

Netværkets ressourcer
Deltagelse koster 600 kr. + moms pr. bestyrelsesformand i årligt kontingent. Dette dækker sekretariatsbetjeningen fra Dansk Erhvervsfremme.

Mødelokaler, forplejning, mv. sponseres af medlemmerne ifm. den roterende værtsrolle i netværket.

Yderligere informationer

Kontakt sekretariatschef Jakob Rothborg, Dansk Erhvervsfremme

Tlf. 27 61 49 41, E-mail: jr@danskerhvervsfremme.dk

X