Dansk Erhvervsfremmes datapolitik

Senest opdateret d. 12.9.2018

Når du interagerer med Dansk Erhvervsfremme (DEF) registreres nogle af dine data. Denne datapolitik beskriver, hvilke data der indsamles, hvordan de opbevares, videregives og bruges. Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål til politikken:

 • Telefon: 62 22 75 50
 • E-mail: info@danskerhvervsfremme.dk
 • Adresse: Dansk Erhvervsfremme, Inge Lehmanns Gade 10, 6. sal. 8000 Aarhus C
 • Data Security Officer: Jakob Rothborg

Dine rettigheder

Pr. 25. maj 2018 er General Data Protection Regulation (GDPR) trådt i kraft. GDPR er EU’s lovgivningsmæssige ramme, som sikrer dig en række centrale rettigheder i forhold til dine data, bl.a.:

 • Retten til at blive glemt
 • Retten til at vide, hvordan data behandles
 • Retten til at få korrigeret ukorrektheder
 • Retten til portabilitet (overførelse af data)

Læs mere om dine rettigheder her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_da

 

Dataindsamling, lagring og procedurer

Du kan interagere med Dansk Erhvervsfremme på flere måder. Du kan:

 • Modtage vores digitale nyhedsbrev
 • Deltage i kurser, arrangementer o. lign.
 • Være medlem i foreningen, analysekunde eller have kontakt med DEF
 • Deltage i vores spørgeskemaundersøgelser

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Det beskrives i det følgende, hvordan DEF håndterer dine data i forskellige situationer.

 

– Når du modtager vores digitale nyhedsbrev

Når du modtager DEF’s nyhedsbreve, registreres følgende af dine oplysninger i nyhedsbrevsystemet, MailChimp: Navn, e-mail, IP-adresse, åbnings- og klikrate osv. MailChimp har underskrevet The EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Framework, hvilket forpligter virksomheden til at leve op til GDPR.

Når data bearbejdes, lagres de på vores egen server i Horsens. Samtidig foretager Attech Computer backup med serverplacering i Horsens, hvilket forpligter virksomheden til at leve op til GDPR.

Data analyseres med henblik på at forbedre indholdet i nyhedsbrevene samt i salgsøjemed.

DEF er her dataansvarlig.

 

– Når du deltager i kurser, arrangementer o.lign.

Når du tilmelder dig et kursus, arrangement eller lignende registrerer vi navn, e-mail, arbejdstelefonnummer osv. Data lagres i Curanets sikringsmiljø lokaliseret i Skanderborg via virksomheden Sundvision. Lokaliseringen af data forpligter virksomhederne til at leve op til GDPR.  Ved intern bearbejdning af data lagres disse på DEF’s egen lokale server, hvor backup foretages af Attech Computer med serverplacering i Horsens, hvilket forpligter virksomheden til at leve op til GDPR.

Data bruges til praktisk gennemførelse af kurserne, arrangementerne osv., de bruges til analyse med henblik på at forbedre indholdet i førnævnte samt salg. DEF er her dataansvarlig.

Evalueres disse arrangementer, kurser o. lign. igennem spørgeskemaundersøgelser og deltager du heri, kan du læse om behandling af data i forbindelse hermed i afsnittet: ”Når du deltager i vores spørgeskemaundersøgelser”.

 

– Når du er medlem af DEF, analysekunde eller har kontakt med DEF

Når din organisation bliver analysekunde, medlem hos DEF eller vi har kontakt med dig, kan vi oprette dig i vores CRM-system. DEF er her dataansvarlig. Hvis du oprettes i CRM-systemet registreres navn, e-mail, telefonnummer o. lign. samt der kan foretages et overordnet resumé af de samtaler, som vi har haft med dig. Registreringer af samtaler vil aldrig indeholde personfølsomme oplysninger.
Vil du vide, om vi har registreret dig, eller hvilke oplysninger vi har registreret, er du velkommen til at kontakte os.

Data lagres hos vores CRM-system Salesforce, som har underskrevet The EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Framework, hvilket forpligter virksomheden til at leve op til GDPR.

Kontakter du os igennem e-mail bliver din e-mail lagret på vores egen server og backup foretages af virksomheden Sundvision i Curanets sikringsmiljø lokaliseret i Skanderborg, hvilket forpligter virksomhederne til at leve op til GDPR.

Data analyseres med henblik på at forbedre indholdet i medlemskab, kontakt osv. samt salg.

DEF evaluerer løbende medlemmernes og analysekundernes tilfredshed igennem spørgeskemaundersøgelser og deltager du heri, kan du læse om behandling af data i forbindelse hermed i afsnittet: ”Når du deltager i vores spørgeskemaundersøgelser”.

 

– Når du deltager i vores spørgeskemaundersøgelser

Når du er udtrukket til at deltage i en stikprøve i forbindelse med DEF’s spørgeskemaskemaundersøgelser, kan du forvente, at en række data registreres på forskellige platforme:

På DEF’s lokale server kan du forvente af følgende oplysninger om dig lagres: dit navn, e-mail, telefonnummer, firmanavn samt en række baggrundsvariable på virksomheden såsom: Branche, antal ansatte, alder på virksomheden, iværksætterstatus, virksomhedsform, virksomhedsadresse osv. Vælger du at svare på spørgeskemaet vil disse oplysninger blive tilknyttet til dine besvarelser af spørgeskemaet. Backup foretages af Sundvision i Curanets sikringsmiljø lokaliseret i Skanderborg, hvilket forpligter virksomhederne til at leve op til GDPR.

I DEF’s eksterne survey-system, QuestionPro, lagres – udover ovennævnte – oplysninger om IP-adresse, hvilken enhed (computer, mobiltelefon mv.) du svarer fra, svartider på spørgeskemaet samt lande- og regionskode osv. Disse data lagres på en server placeret i EU, hvilket forpligter virksomheden til at leve op til GDPR.

DEF bruger dine data til aggregerede analyser for vores analysekunde og vi udleverer besvarelserne i rådataform med en række af de ovennævnte data til vores analysekunde. DEF udleverer aldrig din IP-adresse, lokation, individuelle svartider eller din enhed (computer, mobiltelefon mv.) o.lign. Hvis der i invitationen til spørgeskemaundersøgelsen står, at dine data anonymiseres, udleverer vi ingen personhenførbare data.

DEF er her databehandler. Ønsker du at vide, hvordan dine data bliver behandlet af vores analysekunde, bedes du kontakte os, og vi vil dermed henvise dig en relevant kontaktperson hos vores kunde.

Svarer du på et spørgeskema tilsendt af DEF, accepterer du ovenstående.

DEF benytter sig af offentligt tilgængelige data (fx CVR-registret) og dine oplysninger forbundet hertil kan derfor være registreret i DEFs registrer. Kontakt os for yderligere information.

Ønsker du indsigt vores registreringer af dig, ønsker du dine data slettet, eller ønsker du dig fuldstændigt fritaget fra fremtidigt at blive kontaktet af DEF, hvad angår spørgeskemaundersøgelser, bedes du kontakte DEF. Kontaktoplysninger kan findes øverst i dette dokument eller på vores hjemmeside: www.danskerhvervsfremme.dk. Er dit ønske aldrig at blive kontaktet af DEF angående en spørgeskemaundersøgelse accepterer du, som minimum, at lade din e-mail registrere på DEF’s server. Du har ansvaret for at lade dine oplysninger opdatere, såfremt disse ændres, og du fortsat ikke ønsker at modtage spørgeskemaundersøgelser fra DEF.

X