VIDENDELING

Dansk Erhvervsfremme tilbyder sine medlemmer en lang række konferencer, netværk, regionale møder og temamøder. Formålet er at skabe en platform for de lokale erhvervsfremmeaktørers kompetenceudvikling, netværksdannelse og intern udveksling af best practice.

Vi tilrettelægger arbejdet med denne platform ud fra den overbevisning, at input til løsning af praksisnære udfordringer har størst værdi for vores medlemmer. Dansk Erhvervsfremmes kompetenceudviklingstilbud er derfor i vid udstrækning skræddersyet efter medlemmernes behov og tager udgangspunkt i medlemmernes konkrete udfordringer.

DEF’s kompetenceudviklingsplatform tilbyder:

  • Et stærkere personligt netværk til andre DEF-medlemmer og relevante eksterne samarbejdspartnere
  • Et læringsrum for udveksling af erfaringer og best practice
  • Sparring på fortrolige emner i en lukket kreds
  • Målrettet kompetenceudvikling af medarbejdere

KOMPETENCEUDVIKLINGSTILBUD

Herunder kan du orientere dig om DEF’s tilbud:

X