VIDENDELING

go here Dansk Erhvervsfremme tilbyder sine medlemmer en lang række konferencer, netværk, regionale møder og temamøder. Formålet er at skabe en platform for de lokale erhvervsfremmeaktørers kompetenceudvikling, netværksdannelse og intern udveksling af best practice.

source url Vi tilrettelægger arbejdet med denne platform ud fra den overbevisning, at input til løsning af praksisnære udfordringer har størst værdi for vores medlemmer. Dansk Erhvervsfremmes kompetenceudviklingstilbud er derfor i vid udstrækning skræddersyet efter medlemmernes behov og tager udgangspunkt i medlemmernes konkrete udfordringer.

DEF’s kompetenceudviklingsplatform tilbyder:

  • Et stærkere personligt netværk til andre DEF-medlemmer og relevante eksterne samarbejdspartnere
  • Et læringsrum for udveksling af erfaringer og best practice
  • Sparring på fortrolige emner i en lukket kreds
  • Målrettet kompetenceudvikling af medarbejdere

KOMPETENCEUDVIKLINGSTILBUD

here Herunder kan du orientere dig om DEF’s tilbud:

Public Affairs

DEF's bestyrelse og sekretariat taler medlemmernes sag i en løbende kontakt til centrale aktører i erhvervsfremmesystemet.

DEF Regionsmøder

DEF har etableret fem regionale netværk - hver med sin egen formand og mødekalender. I dette forum behandles temaer af særlig interesse for regionens DEF medlemmer.

DEF Update

Det interne nyhedsbrev DEF Update sikrer vores medlemmer en opdateret viden om aktører og initiativer i erhvervsfremmesystemet.

Sociale Medier

Dansk Erhvervsfremme prioriterer en løbende og aktuel formidling af nyheder fra det lokale erhvervsfremmesystem til sine medlemmer og relevante stakeholders gennem sociale medier.

DEF Årsmøde

Årsmødet er rammen om kollegial erfaringsudveksling og kompetenceudvikling af den lokale erhvervsfremme, samt mødestedet for foreningens højeste politiske organ - generalforsamlingen.

Erhvervsfremmedøgnet

Halvårsmødet Erhvervsfremmedøgnet samler medlemmerne fra hele landet til generel kompetenceudvikling og networking.

DEF Studietur

Studieturen tilbyder eksportinteresserede DEF medlemmer en række førstehåndsindtryk fra relevante eksportmarkeder.

DEFteruddannelse

Et tilbud om efteruddannelse til chefer og konsulenter. Fokus er på direkte anvendelige værktøjer og på introduktion af nøgleaktører.

Ledersparring

Ledernetværket er et praksisrettet refleksionsmiljø, hvor forskellige udfordringer, visioner og idéer spejles og undersøges fra flere positioner og perspektiver af netværkets medlemmer.

Eksport Roadshow

DEF samarbejder med Eksportrådet om at sprede kendskabet til, hvilke muligheder der findes på eksportmarkedet.