ÅRSMØDET

Vær med når DEF d. 6. oktober i Kolding – sammen med Trekantomraadet Danmark og SDU – fejrer lanceringen af det nye Center for Bæredygtig Erhvervsfremme på Syddansk Universitet.
I umiddelbar forlængelse af dette event afholder DEF sit traditionelle Årsmøde på Hotel Kolding Fjord (6. – 7. oktober).

Glæd dig til to spændende dage med masser af vigtige input
Begge events fokuserer på erhvervsfremmesystemets aktuelle performance – og de ændringer systemevalueringen i 2023 kan/bør bringe med sig. Vi skal blandt andet drøfte spørgsmål som:

  • Hvordan hjælper vi virksomhederne bedst i erhvervsfremmesystemet?
  • Hvordan organiserer vi bedst hjælpen til virksomhederne?
  • Hvad kendetegner gode hhv. problematiske erhvervsfremmeprojekter?
  • Hvordan ser KL helst erhvervsfremmesystemet udvikle sig?

Ønsker du deltagelse i Årsmødet på Hotel Kolding Fjord kontakt sekretariatet. Ønsker du kun at deltage i SDU eventet kan du tilmelde dig her: Lancering af det nye Center for Bæredygtig Erhvervsfremme på Syddansk Universitet

Program:

X