ERHVERVSFREMMEDØGNET

ERHVERVSFREMMEDØGNET 2024

I lighed med halvårsmødet i 2022 har DEF igen valgt at invitere til to erhvervsfremmeevents. Begge events finder sted i Kolding. DEF har booket overnatningsmuligheder.
Torsdag d. 29. august afholdes en SDU-konference med aktørdeltagelse fra alle grene af erhvervsfremmesystemet. DEF anbefaler alle sine medlemmer at deltage. Fokus bliver på samspil og opgavefordeling i erhvervsfremmesystemet.

Dagen efter, d. 30. august, afholdes DEF’s Erhvervsfremmedøgn. Erhvervsfremmedøgnet fortsætter, hvor SDU-erhvervskonferencen slap, og går videre med en intern DEF-drøftelse af, hvordan LES kan stå stærkere og mere effektivt på baggrund af erfaringerne og konklusionerne fra torsdagsprogrammet.

Derefter dykker vi ned i en række diskussioner af konkrete værktøjer og projekter, der kan supplere vores eksisterende lokale erhvervsfremmeindsatser.

Dato:

29.-30. august 2024

Adresse:

Scandic Kolding, Kokholm 2, Kolding

Program:

Tilmelding:


Hello

X