PUBLIC AFFAIRS

Dansk Erhvervsfremmes bestyrelse og sekretariat gør en omfattende indsats for at fremhæve fordelene ved en stærk lokal erhvervsfremme over for centrale politiske beslutningstagere, brancheorganisationer og aktører i erhvervs- og innovationsfremmesystemerne.

Der gennemføres således løbende møder med en lang række aktører, hvor gensidig orientering om aktuelle projekter og resultater kobles med faglige upolitiske argumenter for vigtigheden af en velfungerende lokal erhvervsfremme.

Møderne har vist resultater i form af en øget forståelse for de lokale erhvervsfremmeaktørers arbejdsvilkår og resultater, samt en øget tydelighed af DEF som organisation i “erhvervsfremmelandskabet”.

X