KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 360⁰

DEF’s Kommunale Servicekultur Analyse 360⁰ giver dig essentiel viden, som du kan bruge til at forbedre det generelle erhvervsklima i din kommune og gå fra en myndigheds- til en servicekultur.

Vi spørger brugerne (virksomheder og / eller borgere) i teknik, miljø og Jobcenter, om de er tilfredse med den  kommunale service på række centrale serviceområder: Information, engagement, medarbejdernes tilgængelighed, betjening mv.

Resultaterne er operationelle og anviser kommunale udfordringer og styrkepositioner samt anbefalinger til prioritering af fokusområder i kommunens service over for brugerne.

Målet er at give din kommune et solidt ledelsesmæssigt værktøj, anvisninger til forbedring af den kommunale service og nedbrydning af administrative barrierer for erhvervslivet i kommunen.

Analysen er lavet i tæt samarbejde med en række af DEF’s kommunale medlemmer og er inspireret af den svenske evalueringsmodel Nöjd Kund Index, som foretages af Stockholm Business Region.

  • Brugerundersøgelse: Spørg brugerne om deres oplevelser

    Du får indsigt i brugernes (virksomheder / borgere) syn på den kommunale service i teknik, miljø og Jobcenter. Analysen er et ledelsesmæssigt værktøj til prioritering af fremtidig indsats samt dokumentation af status på brugernes syn på servicekulturen i din kommune.

    Bruger du allerede KL’s tilfredshedsmåling og savner du flere svar eller nye vikler på netop jeres service, så er vores spørgerammer kompatible og fleksible, så de kan imødegå disse ønsker.

EKSEMPEL PÅ ANALYSEPROJEKT

Nordfyns Kommune:
Kommunen fik lavet en Kommunal Servicekultur Analyse, som måler virksomhedernes tilfredshed
med den kommunale service og anviser indsatsområder for at forbedre servicen i fremtiden.
Læs Nordfyns Kommunes analyse her

TILKØB


Ekstra spørgsmål: Vil du stille flere spørgsmål?

Undersøgelsen består af en række standardiserede spørgsmål, men har du andre spørgsmål, som du gerne vil have svar på, så har du friheden til at tilkøbe ekstra spørgsmål, og dermed skræddersy analysen efter dine behov.


PRIS

6-10 ekstra spørgsmål
Normalpris: 12.999 kr.

1-5 ekstra spørgsmål
Normalpris: 6.999 kr.

DEF-medlemmer får 50% rabat.

Priserne er uden moms


Telefoninterview: Vil du have flere svar? Ring til respondenterne!

Vi sender spørgeskemaet ud via e-mail. Men ønsker du svarene indhentet via telefon – med de fordele det giver – så har du muligheden for at tilkøbe dig enten telefoninterview eller telefoniske invitationer hos DEF.


Executive Summary: Skal du bruge hurtig formidling til centrale stakeholders?

Skal du afrapportere til centrale stakeholders som f.eks. den kommunale ledelse, en bestyrelse eller en generalforsamling? Du har muligheden for et Executive Summary, som giver din omverden et hurtigt og fyldestgørende overblik over din undersøgelses resultater.


PRIS
Normalpris: 4.999 kr.

DEF-medlemmer får 50% rabat.

Priserne er uden moms


Præsentation: Ønsker du analysen præsenteret af DEF?

Har du brug for at få resultaterne præsenteret til forskellige vigtige grupper i din organisation, så stiller vi gerne vores uvildige konsulent til rådighed for endnu en gennemgang. DEF’s konsulent besvarer alle de tekniske spørgsmål og perspektiverer resultaterne.


PRIS
Normalpris: 6.999 kr.

DEF-medlemmer får 50% rabat.

Priserne er uden moms

Udover den faste pris vil der blive lagt eventuelle kørselsomkostninger og broafgifter oveni prisen.


Påvirkningseffekt Analyse: Vil du vide, hvad der påvirker tilfredsheden?

Vil du vide, hvilke indsatsområder der påvirker dine kunders / medlemmers tilfredshed eller loyalitet? Så kan du tilkøbe DEF’s Påvirkningseffekt Analyse. Vi bruger avanceret statistisk analyse (Partial Least Squares Regression) til at finde en model for dine kunders / medlemmers tilfredshed eller loyalitet.


PRIS
Normalpris: 13.999 kr.

DEF-medlemmer får 50% rabat.

Priserne er uden moms


Kundeprofil Analyse: Vil du kende dine kunder / medlemmer?

Kundeprofil Analysen kortlægger dine kunders / medlemmers karakteristika på en lang række centrale områder, fx: Kundekategori, branche, antal ansatte, nye virksomheder osv. Analysen skaber en grundlæggende forståelse for, hvem dine kunder / medlemmer er.


PRIS
Normalpris: 7.999 kr.

DEF-medlemmer får 50% rabat.

Priserne er uden moms


PRIS

  • Normalpris:
    fra 31.999 kr.
    Prisen er uden moms.

Som medlem af DEF
får du rabat på analyserne.

ET UDSNIT AF VORES ANALYSEKUNDER

 
X