ERHVERVSKLIMAANALYSE

Det lokale erhvervsklima er et vigtigt element i virksomhedernes konkurrenceevne og vækst.

Har du brug for at få afdækket det lokale erhvervslivs opfattelse af de kommunale rammevilkår?

DEF’s Erhvervsklimaanalyse afdækker netop dette.

Undersøgelsen udsendes til flere brancher end blot industrien, og sikrer dermed resultater funderet på input fra et bredt udsnit af det lokale erhvervsliv.

Analysen kortlægger de kommunale erhvervsvilkår på følgende områder: Den kommunale sagsbehandling, kommunens image, de kommunale skatter og afgifter, mangel på kvalificeret arbejdskraft, skat som en vækstbarriere, kommunen som kunde og kommunens infrastruktur (vejnet, bredbåndsdækning mv.).

Målet med analysen er at sikre et bedre samspil mellem kommune og erhvervsliv, og derigennem styrke lokale virksomheders vækstpotentiale.

“Analysens fordel er, at den foretages bredt blandt de lokale virksomheder. Vi har brugt den til at bekræfte det positive ry Herning og Ikast-Brande Kommuner allerede har.”

Kenneth MikkelsenErhvervsdirektør Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande (2015)
 • Få en bred analyse

  Du får en dybere indsigt i alle branchers rammevilkår og sikrer, at din kommune handler for hele erhvervslivet og ikke kun en særlig branche.

 • Dokumenter kommunens erhvervsklima

  Solid viden om virksomhedernes vilkår sætter dig i stand til at handle på deres behov og derved fremtidssikre et sundt erhvervsliv i din kommune.

 • Få et handlingsredskab

  Med analysens resultater i hånden har du et operationelt redskab til at lave konkrete forbedringer for virksomhederne.

TILKØB

[accordion multiopen=”true”]
[toggle title=”Ekstra spørgsmål: Vil du stille flere spørgsmål?”]

Undersøgelsen består af en række standardiserede spørgsmål, men har du andre spørgsmål, som du gerne vil have svar på, så har du friheden til at tilkøbe ekstra spørgsmål, og dermed skræddersy analysen efter dine behov.


PRIS

6-10 ekstra spørgsmål
Normalpris: 12.999 kr.

1-5 ekstra spørgsmål
Normalpris: 6.999 kr.

Husk at medlemmer får rabat på 50 pct.

Priserne er uden moms

[/toggle]
[toggle title=”Telefoninterview: Vil du have flere svar? Ring til respondenterne!”]

Vi sender spørgeskemaet ud via e-mail. Men ønsker du svarene indhentet via telefon – med de fordele det giver – så har du muligheden for at tilkøbe dig enten telefoninterview eller telefoniske invitationer hos DEF.

[/toggle]
[toggle title=”Executive Summary: Skal du bruge hurtig formidling til centrale stakeholders?”]

Skal du afrapportere til centrale stakeholders som f.eks. den kommunale ledelse, en bestyrelse eller en generalforsamling? Du har muligheden for et Executive Summary, som giver din omverden et hurtigt og fyldestgørende overblik over din undersøgelses resultater.


PRIS
Normalpris = 4.999 kr.

Husk at medlemmer får rabat på 50 pct.

Priserne er uden moms

[/toggle]
[toggle title=”Præsentation: Ønsker du analysen præsenteret af DEF?”]

Har du brug for at få resultaterne præsenteret til forskellige vigtige grupper i din organisation, så stiller vi gerne vores uvildige konsulent til rådighed for endnu en gennemgang. DEF’s konsulent besvarer alle de tekniske spørgsmål og perspektiverer resultaterne.


PRIS
Normalpris = 6.999 kr.

Husk at medlemmer får rabat på 50 pct.

Priserne er uden moms

Udover den faste pris vil der blive lagt eventuelle kørselsomkostninger og broafgifter oveni prisen.

[/toggle]
[/accordion]

PRIS

 • Normalpris:
  fra 21.900 kr.
  Prisen er uden moms.

Som medlem af DEF
får du rabat på analyserne.

ET UDSNIT AF VORES KUNDER

 

X