DEF STUDIETUR

I bestræbelserne på at kompetenceudvikle den lokale erhvervsfremme inden for eksport og internationalisering tilbyder Dansk Erhvervsfremme – med mellemrum – sine medlemmer en studietur til en europæisk destination.  Formålet med turen er blandt andet at skabe kontakter til nøglepersoner på det pågældende eksportmarked (virksomheder/myndigheder), etablere personligt netværk til personalet på den danske ambassade, og få et indblik i den stedlige virksomhedskultur, administrative udfordringer, brancher i vækst mv.

DEF Studieturen sammensættes altid i et tæt samarbejde med Eksportrådet og den lokale danske ambassade.

Formatet er typisk et tredages event med en kombination af besøg hos den danske ambassade, lokale virksomheder og myndigheder, danske virksomheder på markedet, lokale erhvervsfremmeaktører/inkubationsmiljøer og lignende.

Studieturen giver deltagerne en “hands-on” erfaring med et interessant eksportmarked og en række personlige kontakter til realisering af eksportpotentialet hos lokale virksomheder hjemme i Danmark.

Destinationen for DEF studieturen besluttes af DEF’s Eksportfokusgruppe.

Det var en øjenåbner i forhold til, hvor langt de er på mange områder.

Lene HindboSouschef Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd

De personlige kontakter vil være værdifulde i mit videre arbejde med eksport samt out- og insourcing.

Jens Bo NielsenErhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

Tilbageblik

Warszawa – september 2016