SAMARBEJDSPARTNERE

DEF prioriterer samarbejdet med de øvrige erhvervsfremmeaktører i Danmark højt.

Vi opfatter vores nøje udvalgte samarbejdspartnere som nøglespillere i bestræbelserne på at skabe faglige synergier og en “kritisk masse” af virksomheder omkring initiativer, der skal skabe vækst i hele Danmark.

Samarbejdspartnerne bidrager desuden til at sikre DEF’s medlemmer helt håndgribelige fordele eller services til gavn i deres daglige arbejde.

Eksportrådet

Eksportrådet hjælper danske eksportvirksomheder med at klare sig bedst muligt i globaliseringen. Eksportrådet arbejder desuden med at tiltrække udenlandske investeringer til Danmark.

Eksportrådets vision er at være virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner i deres internationale handels- og investeringsaktiviteter.

DI

DI er både en erhvervsorganisation og arbejdsgiverorganisation.

Som erhvervsorganisation varetager DI medlemsvirksomhedernes politiske interesser og søger derfor at påvirke de rammevilkår, som virksomheder arbejder under.

Som arbejdsgiverorganisation forhandler DI overenskomst for medlemsvirksomhederne. DI rådgiver medlemmerne i personalejuridiske og overenskomstmæssige forhold.

Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen arbejder for at skabe vækst gennem effektiv regulering, gode digitale løsninger, god adgang til erhvervsdata, moderne kommunikationsteknologier og internationalt samarbejde.

 

Erhvervsstyrelsen er en del af Erhvervs- og Vækstministeriet og blev oprettet 1. januar 2012.

Finansrådet

Finansrådet er en interesseorganisation for bankerne i Danmark. Medlemmerne er banker, sparekasser, andelskasser og danske filialer af udenlandske banker.

Finansrådet følger de politiske processer tæt og spiller aktivt og målrettet med i de politiske beslutninger, som har betydning for bankernes forretningsvilkår.

Håndværksrådet

Håndværksrådet er en dansk erhvervsorganisation for små og mellemstore virksomheder indenfor hovedsagelig industri, byggeri, handel og service.

Håndværksrådet arbejder for at forbedre vilkårene for at drive virksomhed i Danmark, blandt andet med hensyn til konkurrenceevne.

Styrelsen for Forskning og Innovation

Styrelsen for Forskning og Innovation (FI) er en styrelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet. FI arbejder for frembringelse, udveksling og udnyttelse af viden. Målet er at skabe stadig bedre forudsætninger og rammer for forskning og innovation til gavn for samfundet.

KL – Kommunernes Landsforening

KL er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL’s formål, at varetage de danske kommuners fælles interesser og bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser sine opgaver.

Dansk Erhverv

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Dansk Erhverv repræsenterer 17.000 virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning og videnservice, oplevelse og velfærd og transport.

Match-online

Match-online.dk har en vision om at at samle køb og salg af virksomhederne fra enkelt aktier, henover minoritetsposter til hele virksomheder. Fra virksomhedernes fødsel (start-up’s) til død (konkurs salg). Fra egenkapital, egenkapitaludvidelser til lånekapital – fra enkelte transaktioner til crowd-funding. Kort sagt ønsker vi, at være stedet man handler virksomheden, finder viden og nøglepersonerne.

HI Messen – Skandinaviens teknologi- og industrimesse

HI teknologi- og industrimessen afholdes den 1. – 3. oktober 2019. Det er stedet, hvor du kan møde industriens førende virksomheder, der alle står klar til at præsentere deres nyeste produkter og løsninger.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og bliv inspireret af de nyeste trends og løsninger inden for delmesserne automation, værktøj og produktionsudstyr, innovation, underleverandører, energi og logistik.

Fonden for Entreprenørskab

Fonden for Entreprenørskab er det centrale nationale videncenter og omdrejningspunkt for udvikling af entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer.

Fonden arbejder for at evnen til at være innovativ skal være et grundelement i alle uddannelser fra folkeskole til ph.d. Innovation og entreprenørskab skal i højere grad integreres i uddannelserne og forankres på uddannelsesinstitutionerne.

Dansk Iværksætter Forening

Dansk Iværksætter Forening har siden 1985 kæmpet iværksætternes sag. Fra en rolle som initiativtager og driftsoperatør på en lang række tiltag, arbejder Dansk Iværksætter Forening i dag primært politisk, analytisk og som initiativtager til løsningsmodeller, der realiseres i samarbejde med andre aktører.

HBS Economics

Højbjerre Brauer Schultz er et samfundsøkonomisk konsulenthus, der yder uafhængig rådgivning til offentlige myndigheder, interesseorganisationer, private virksomheder og internationale organisationer. Ved at bygge bro mellem faglig viden, empiriske resultater og den politiske virkelighed leverer vi analyser af højeste faglige kvalitet, så vores kunder har det bedste grundlag for at træffe beslutninger, skabe forandringer og sætte dagsordner.