OM DANSK ERHVERVSFREMME (DEF)

Dansk Erhvervsfremme er en landsdækkende, politisk uafhængig netværks- og medlemsorganisation.

Vi blev stiftet i 1973 – dengang under navnet Danske Erhvervschefers Fællesråd.

Vores medlemmer er organisationer, der arbejder inden for enten erhvervsservice, generel erhvervsfremme eller erhvervspolitik. Se info-grafikken om medlemmernes kapacitet og indsatser.

Dansk Erhvervsfremme finansieres via medlemskontingenter, salg af analyser og deltagelse i projekter.

Vores aktiviteter sigter mod at styrke de lokale og subregionale erhvervsfremmeaktørers bidrag til vækstskabelsen blandt danske virksomheder. Vi bidrager til at kvalificere beslutningstagning på erhvervsfremmeområdet ved at kompetenceudvikle medarbejdere, formidle viden om best-practice, og levere valid dokumentation.

Vi skaber værdi for vores medlemmer via analyser, kompetenceudvikling, netværk, rabataftaler og nyhedsformidling.

Vi arbejder ud fra den overbevisning, at den lokale erhvervsfremme har en række unikke kvaliteter, som gør aktørerne til vigtige medspillere i leverancen af offentligt finansieret erhvervsservice og erhvervsudvikling.  Den lokale erhvervsfremme har sin absolut mest markante styrke i nærheden og dialog med virksomhederne. Via deres meget brede virksomhedskontakt har de lokale erhvervsfremmeaktører en indsigt i virksomhedernes forhold, og en tillid hos ledelsen, som sætter dem i stand til at levere den mest omfangsrige opsamling af viden om virksomhedernes vilkår, dagsordner og kapaciteter.

Den lokale erhvervsfremme er kort sagt det mest finmaskede system af virksomhedskontakt og den tætteste indsigt i rammevilkår og stedbundne ressourcer, vi som samfund råder over.

Organisering

Foreningen Dansk Erhvervsfremmes øverste politiske organ er generalforsamlingen, hvor medlemmerne hvert år vælger to medlemmer til bestyrelsen for en valgperiode af to år. De fem formænd for DEF regionerne har ligeledes plads i bestyrelsen på et to-årigt mandat.

Sekretariatet servicerer medlemskredsen med konkrete medlemsydelser og koordinerer samlede tiltag på vegne af medlemmerne.

X