LEDERSPARRING

Skærp dine kompetencer indenfor interessenthåndtering

Et kursusdøgn målrettet direktørkredsen blandt Dansk Erhvervsfremmes medlemmer


Et vigtigt håndværk man altid kan forbedre
Processen omkring reformen af erhvervsfremmesystemet har med al ønskelig tydelighed vist værdien af et stærkt netværk og en strategisk interessenthåndtering. Men dette håndværk har også relevans i den daglige eksekvering af arbejdet som leder af en erhvervsfremmeorganisation.

Som erhvervschef eller erhvervsdirektør betjener man både offentlige og private interessenter, som hver især stiller forskellige krav, og har forskellige forventninger til erhvervsfremmeindsatsen:


Så hvordan håndterer man dette krydsfelt af interesser og interessenter,
uden at det forstyrrer den konkrete erhvervsindsats?


Første kursusdøgn i nyt ledernetværk
Dette dilemma er temaet for første seance i Dansk Erhvervsfremmes nye ledernetværk. Netværket er et praksisrettet refleksionsmiljø, hvor forskellige udfordringer, visioner og idéer spejles og undersøges fra flere positioner og perspektiver af netværkets medlemmer. De behandlede emner vil være afstemt efter aktuelle lokale behov, og der lægges op til uformel networking i en lukket kreds, hvor emner kan behandles i fuld fortrolighed.


Kollegial sparring er i centrum
På kursusdøgnet vil du dels få præsenteret en konkret case på, hvordan en kompleks interessenthåndtering er blevet varetaget – og dels vil du få mulighed for sparring på dine egne udfordringer. Du vil også, ud fra en udbytterig metodik, kortlægge dine egne interessenter, hvilken indflydelse de har, samt hvordan du kan håndtere dem konstruktivt. Under hele kurset vil drøftelsen af dine kollegaers erfaringer med lignende situationer spille en central rolle.


NB:
Dette netværk omfatter kun 15 pladser, som besættes efter først-til-mølle princippet. Deltagerne vil have fortrinsret til pladserne i næste netværksseance, som finder sted i november 2018.

PROGRAM

X