ERHVERVSFREMMEDØGNET

Erhvervsfremmedøgnet 2019

Erhvervsfremmedøgnet 2019 tager os til Vejle Kommune – en kommune i det østjyske bybånd med høj vækst og en bred vifte af lokale erhvervsfremmeinitiativer.
Vi skal her bl.a. se nærmere på resultaterne af et mangeårigt samarbejde mellem private virksomheder og den kommunale forvaltning, når vi besøger de spændende faciliteter i Dandy Business Park.

Ændrede ressourcer – uændrede opgaver?
DEF har tilrettelagt et program, der stiller skarpt på udmøntningen af Erhvervsfremmereformen.
Mange DEF-medlemmer har oplevet de negative økonomiske konsekvenser af omfordelingen af lokale erhvervsfremmemidler til øget Erhvervshus finansiering, borgernær velfærd, og en digital erhvervsfremmeplatform.

Denne nye ressourcemæssige virkelighed rejser en række spørgsmål omkring: fremtidens leverancer hos LES, arbejdsdelingen mellem DEF-medlemmerne og Erhvervshusene, den fremtidige finansiering af de lokale erhvervsfremmeaktører, og mulighederne for en justering af erhvervsfremmereformen.
På Erhvervsfremmedøgnet gør vi status på disse punkter og udveksler holdninger og idéer til vores fælles fremtidige skridt som forening.

Dato:

23.– 24. maj 2019

 

Konferencen afholdes på:

Scandic Jacob Gade, Flegborg 8, Vejle


X