DEF Årsmøde

Årsmødet 2021

DEF-Årsmøde programmet er nu lanceret. Vi mødes d. 28. – 29. oktober i København til et stærkt program, der bl.a. skal give os perspektiver på udviklingen i erhvervsfremmesystemet i de kommende år.

Formanden for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Jakob Riis, vil følge op på erhvervsfremmestrategien 2020-2023, KL bidrager med sine vinkler på udviklingen, og vi tager en række interne diskussioner om nye serviceydelser og kommunikationsstrategier for den lokale erhvervsfremme.

Vi skal desuden møde det nye Center for Bæredygtig Erhvervsfremme, der fremadrettet vil levere interessante analyser af erhvervsfremmesystemet, og naturligvis gennemfører vi – traditionen tro – den årlige generalforsamling, hvor vi lægger sporene for det kommende års aktiviteter i Foreningen Dansk Erhvervsfremme.

Program:

X