Organisationen DEF

Profil

DEF er en landsdækkende, politisk uafhængig netværksorganisation, der blandt andet er finansieret gennem vores medlemmer. Vores medlemmer er organisationer, der arbejder inden for enten erhvervsservice, generel erhvervsfremme eller erhvervspolitik samt forskellige interesseorganisationer.

Vi arbejder ud fra følgende vision, mission og værdier:

Vision

DEF vil være en medlemsorganisation med stort fokus på lokal, regional og national erhvervsservice og erhvervsfremme

Mission

DEF bistår og medvirker til:
- at medlemmerne får de bedst mulige vilkår til at udøve indsatsen i det enstrengede erhvervsfremmesystem
- at fremme internt og eksternt samspil og videndeling mellem lokale, regionale og nationale erhvervsfremmeaktører og interesseorganisationer

Under menupunkterne DEF analyser, ydelser samt events kan du læse mere omkring, hvordan vi helt konkret arbejder mod vores mission.

Værdier

Troværdighed og høj faglighed omkring lokal, regional og national erhvervsservice og erhvervsfremme

Historik

DEF blev stiftet i 1973 og organisationen bar oprindeligt navnet Danske Erhvervschefers Fællesråd, men da organisationen i 2004 åbnede op for en bredere kreds af medlemmer og samarbejdspartnere, blev navnet ændret til Dansk ErhvervsFremme (DEF).