Hvad får du med en erhvervsanalyse fra DEF?

https://www.bleuepil.com/viagra-contre-indications.html https://www.bleuepil.com/viagra-contre-indications.html For at forstå resultaterne af din undersøgelse er afrapporteringen essentiel. DEF sekretariat sørger for at analysere de indkommende besvarelser og udarbejder til alle undersøgelser to rapporter – en rapport med hovedkonklusioner og en dybdegående rapport.

https://www.bleuepil.com/viagra-naturel.html https://www.bleuepil.com/viagra-naturel.html https://www.bleuepil.com/alternatives-au-viagra.html https://www.bleuepil.com/alternatives-au-viagra.html Hovedkonklusioner

https://www.bleuepil.com/alternatives-au-viagra.html DEF Analysens hovedkonklusioner samles i en rapport i pdf format med udførlige tabeller og grafer. Rapporten formidler det overordnede resultat af analysen og fremhæver de centrale pointer.

follow Dybdegående rapport

I Excel-format modtager du desuden også et komplet statistisk overblik over samtlige besvarelser inklusiv relevante datafiltre og datakryds.

https://www.bleuepil.com/viagra-naturel.html Nationale benchmarks

Resultaterne fra visse analysetyper er indbyrdes sammenlignelige og giver derfor adgang til benchmarks. DEF medlemmet modtager en opgørelse over egne resultater sammenlignet med landsgennemsnittet på analyseparametrene. Denne individuelle sammenligning bliver ikke tilgængeligt for andre, og der laves ikke ‘ranglister’ over DEF-medlemmerne.

Tilkøbsmuligheder

https://www.edsante.net/a-propos-du-cialis.html Heat-map

Hvilke virksomheder er tilfredse eller utilfredse? Via et farvekodet heat-map i den dybdegående rapport får du et hurtigt overblik over samtlige virksomheders besvarelser. Du kan identificere, hvem der er dine fortalere, og hvor det ‘brænder på’ tilfredshedsmæssigt. Denne viden kan bruges i markedsføringskampagner eller til at undgå forestående udmeldelser.

go to site Pressemeddelelse

Få udfærdiget en skarp pressemeddelelse på baggrund af analysens hovedkonklusioner og centrale pointer. Vinklen på pressemeddelelsen fastlægger du i samråd med os og derfra står vi for resten af arbejdet.