KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 360⁰

DEF’s Kommunale Servicekultur Analyse 360⁰ giver dig essentiel viden, som du kan bruge til at forbedre det generelle erhvervsklima i din kommune og gå fra en myndigheds- til en servicekultur.

Vi spørger brugerne (virksomheder og / eller borgere) i teknik, miljø og Jobcenter, om de er tilfredse med den  kommunale service på række centrale serviceområder: Information, engagement, medarbejdernes tilgængelighed, betjening mv.

Vi inddrager medarbejderne, da de har unik viden om sagsbehandlingsprocerne, den interne kultur og fordi de er nøgle til en succesfuld kulturforandring i forvaltningen.

Resultaterne er operationelle og anviser kommunale udfordringer og styrkepositioner samt anbefalinger til prioritering af fokusområder i kommunens service over for brugerne.

Målet er at give din kommune et solidt ledelsesmæssigt værktøj, anvisninger til forbedring af den kommunale service og nedbrydning af administrative barrierer for erhvervslivet i kommunen.

Analysen er lavet i tæt samarbejde med en række af DEF’s kommunale medlemmer og er inspireret af den svenske evalueringsmodel Nöjd Kund Index, som foretages af Stockholm Business Region. Derudover er undersøgelsen kompatibel med KL’s tilfredshedsmåling på området.

I den samlede pakke indgår 3 moduler. Disse kan købes samlet eller hver for sig. Det er op til dig. Se de 3 moduler her:

 • Brugerundersøgelse: Spørg brugerne om deres oplevelser

  Du får indsigt i brugernes (virksomheder / borgere) syn på den kommunale service i teknik, miljø og Jobcenter. Analysen er et ledelsesmæssigt værktøj til prioritering af fremtidig indsats samt dokumentation af status på brugernes syn på servicekulturen i din kommune.

  Bruger du allerede KL’s tilfredshedsmåling og savner du flere svar eller nye vikler på netop jeres service, så er vores spørgerammer kompatible og fleksible, så de kan imødegå disse ønsker.

 • Medarbejderundersøgelse: Medarbejderne er altafgørende for kulturforandringerne

  Medarbejderne har unik viden om interne processer, samarbejdet med “kunderne” og kulturen i forvaltningen. Frontpersonalet er dermed nøglen til af gå fra en myndigheds- til en servicekultur.

 • Dialog, workshop og kompetenceudvikling

  Afhold dialog workshops mellem kommune og virksomheder, der skaber forståelse mellem parterne og sætter retning for udviklingen af den kommunale service. Eller afhold kurser i kundeservice og servicerejsen baseret på den nyeste viden og trends inden for området, så dit frontpersonale er bedst muligt rustet til servicering af virksomheder og borgere.

TILKØB


Vil du stille flere spørgsmål?

Undersøgelsen består af en række standardiserede spørgsmål, men har du andre spørgsmål, som du gerne vil have svar på, så har du friheden til at tilkøbe ekstra spørgsmål, og dermed skræddersy analysen efter dine behov.


PRIS

6-10 ekstra spørgsmål
Normalpris: 12.998 kr.

1-5 ekstra spørgsmål
Normalpris: 6.998 kr.

Husk at medlemmer får rabat på 50 pct.

Priserne er uden moms


Vil du have flere svar? Ring til respondenterne!

Vi sender spørgeskemaet ud via e-mail. Men ønsker du svarene indhentet via telefon – med de fordele det giver – så har du muligheden for at tilkøbe dig enten telefoninterview eller telefoniske invitationer hos DEF.


Skal du bruge hurtig formidling til centrale stakeholders?

Skal du afrapportere til centrale stakeholders som f.eks. den kommunale ledelse, en bestyrelse eller en generalforsamling? Du har muligheden for et Executive Summary, som giver din omverden et hurtigt og fyldestgørende overblik over din undersøgelses resultater.


PRIS
Normalpris = 4.998 kr.

Husk at medlemmer får rabat på 50 pct.

Priserne er uden moms


Ønsker du analysen præsenteret af DEF?

Har du brug for at få resultaterne præsenteret til forskellige vigtige grupper i din organisation, så stiller vi gerne vores uvildige konsulent til rådighed for endnu en gennemgang. DEF’s konsulent besvarer alle de tekniske spørgsmål og perspektiverer resultaterne.


PRIS
Normalpris = 6.998 kr.

Husk at medlemmer får rabat på 50 pct.

Priserne er uden moms

Udover den faste pris vil der blive lagt eventuelle kørselsomkostninger og broafgifter oveni prisen.


PRIS

 • Normalpris:
  fra 29.999 kr.
  Prisen er uden moms.

Som medlem af DEF
får du rabat på analyserne.

ET UDSNIT AF VORES KUNDER

 
Holstebro-Kommune-cropped
ErhvervSilkeborg
BusinessHorsens
nordfyn-farve-trans
 
bk-logo
holbaek-erhverv-logo
odense-kommune-logo-tb
slagelse-kommune-logo