ERHVERVSFREMMEDØGNET 2017

Erhvervsfremmedøgnet tager os i år til Silkeborg, hvor attraktive naturskønne bosætningsområder forenes med et velfungerende lokalt erhvervsliv. Sammen med dette års vært – erhvervSilkeborg – har DEF tilrettelagt et program, der stiller skarpt på de muligheder og begrænsninger, som ny teknologi sætter for udøvelsen af lokal erhvervsfremme.

Disruption af virksomhederne – og af os?
Vi vil forsøge at få det meget (mis-)brugte begreb disruption gjort håndgribeligt og nærværende ved en række nedslag i de konkrete situationer, hvor den teknologiske udvikling vil påvirke udviklingen i vores egne kommuner. Virksomheders forretningsudvikling, den offentlig service, infrastrukturen, det lokale arbejdsmarked – og dermed også lokal erhvervsfremme – vil blive påvirket fundamentalt i de kommende år, og vi giver nogle kvalificerede bud på: hvordan.

Konkret ser vi bl.a. på nye (sam-)arbejdsformer, der giver nye muligheder for udvikling i landdistrikterne, og vi stiller skarpt på en mere eksperimenterende vækstindsats som grundlaget for en ny og konstruktiv lokal erhvervsfremme.

Udviklingen hos DEF medlemmerne
Vi zoomer også ind på DEF medlemmernes daglige arbejde og ser på, hvordan teknologien giver os muligheder og udfordringer i relation til iværksættervejledningen og den generelle medlemsservice.

En faktor af særlig betydning for medlemmernes arbejde har været McKinseys analyse af erhvervsfremmeindsatsen (2016). I den forbindelse har der været et stigende fokus på effekterne af de respektive erhvervsfremmeaktører og deres indsatser. KL har således igangsat en proces omkring udarbejdelse af en effektmålingsmodel for den lokale erhvervsfremme, og vi vil på Erhvervsfremmedøgnet blive klogere på status omkring dette arbejde og få mulighed for at kommentere de foreløbige resultater.

Udveksling af erfaringer og nyt netværk
I programmet er der indlagt tid til networking mellem deltagerne. Dermed kommer også erfaringsudvekslingen fra det daglige arbejde i fokus, og du får indblik i andre praktiske tilgange til udøvelsen af lokal erhvervsfremme.
Et godt netværk er et uvurderligt arbejdsredskab, og Erhvervsfremmedøgnet giver dig mulighed for at møde nye kollegaer – eller hilse på gamle – og knytte kontakter, som vil gavne dig i dit videre arbejde. Gå derfor ikke glip af dette arrangement!

Praktiske oplysninger:
Programmet

Tilmelding

Valg af deltagelse (priser ex moms)

Har du brug for hjælp til denne formular?