EKSPORTFOKUSGRUPPEN

Eksportfokusgruppen er dannet i et samarbejde med Eksportrådet og består af en kreds af DEF medlemmer med særlig interesse for eksport og internationalisering.

Fokusgruppen knytter forbindelse mellem Eksportrådets ekspertise og globale netværk og den lokale erhvervsfremmes omfattende virkfoksomhedskontakt.

Der afholdes møder to gange om året med fokus på relevante internationale markedsudviklinger og sparring omkring lokale eksportfremme bestræbelser.

Kontakt sekretariatet for tilmelding til fokusgruppen og konsultér arrangementskalenderen for oplysninger om kommende mødedatoer.